Οι εγκαταστάσεις μας

Από το 2005 έως και σήμερα η εταιρία μας δεν έχει σταματήσει ούτε στιγμή να εξοπλίζει και να εφοδιάζει το εργοστάσιο με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και μέσα παραγωγής. Η σημερινή παραγωγική δυνατότητα του εργοστασίου, βασίζεται σε υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής, και φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια στον τομέα της.

Στόχος της άλλωστε από την αρχή της δημιουργίας της είναι να ελέγξει και να διασφαλίσει την ποιότητα του παραγόμενου τελικού προϊόντος σε όλα τα στάδια της παραγωγικής του διαδικασίας.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2021 λειτουργεί η νέα εγκατάσταση της εταιρείας. Η εγκατάσταση αποτελεί χώρο παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης διανομής  των προϊόντων της εταιρίας.